-  Kompletní realizace napojení firem na síť
    Internet
-  Správa sítí jako celků
-  Dálková správa sítí
-  Dodávka hardwaru serverů a sítí včetně
    kabeláže
-  Správa a instalace Linuxových a ostatních
    UNIXových serverů

Kompletní realizace napojení firem na síť Internet

Řešení zahrnuje zajištění spojení na Internet, dodávku firemního poštovního serveru(hardware, software a jeho instalace) a nastavení počítačů v místní síti pro přístup k poště a Internetu. Server je automaticky nastaven jako firewall pro místní síť. Takový server může být navíc napojen na dálkovou správu, čímž zákazníkovi odpadá starost o tento počítač-server. Na server je instalován operační systém Linux.

Správa sítí jako celků

Služba zahrnuje převzetí sítě, pravidelnou údržbu a rozvoj sítě s možností zavedení nebo rozšíření firemního informačního systému dle potřeb. V případě potřeby je možné uskutečňovat zásahy na místě u zákazníka. K dispozici jsou vždy dva specialisté v období pracovních dnů a jeden ve dnech volna. Zásah je možný typicky do 2 hodiny od nahlášení požadavku. Kromě neplánovaných výjezdů je možné zajišťovat i pravidelné kontrolní servisní zásahy.

Dálková správa sítí

Podstatou dálkové správy sítí je napojení sledované sítě na systém centrálního sledování. Součástí systému je možnost vzdáleného zabezpečeného přístupu operátora do spravované sítě v případě problémů. Výhodou této služby je fakt, že se výrazně zkracuje doba zásahu specialisty od zjištění závady. V mnohých případech může systém centrálního sledování upozornit na možné chybové stavy před jejich vznikem. Řešení je určeno pro širokou škálu druhů spravovaných systémů. Do služby dálkové správy patří i bezplatné automatizované upgrady u námi dodaných systémů na bázi operačního systému Linux. ŘEŠENÍ firmy Get Networked

Dodávka hardwaru serverů a sítí včetně kabeláže

V rámci dodávek našich služeb je možno dodat i příslušný síťový hardware, servery, popřípadě i vybudovat vlastní síť. Hlavní výhodou dodání našeho hardwaru pro sítě je záruka naší firmy za síť jako celek.

Správa a instalace Linuxových a ostatních UNIXových serverů

Služba zahrnuje instalace serverů včetně potřebných služeb, nastavení uživatelských účtů, úpravy operačního systému klientských stanic a případnou pravidelnou správu systému.


(c) 1999 Get Networked s.r.o.