-  Co je outsourcing
-  Výhody outsourcingu
-  Komu je určen outsourcing
-  Finanční výhody outsourcingu

Co je outsourcing

Za obtížně přeložitelným termínem outsourcing se skrývá jasná a průzračná myšlenka: není třeba dělat to, co pro nás mohou lépe a levněji zajistit jiní. Zajišťujete si snad sami opravy svého automobilu? Zaměstnáváte snad automechaniky? Možná Vám tyto otázky připadnou absurdní, ale přesně to děláte v oblasti IT!

Outsourcing znamená předání vašich informačních technologií do péče odborníků, kteří Vám zajistí vše potřebné pro jejich provoz. Od jejich zavedení, přes údržbu až po rozvoj a přizpůsobení nejnovějším trendům a technologiím. Nebudete již muset jednat s několika dodavateli, zkoumat nejrůznější katalogy a navíc ještě zaměstnávat drahé specialisty. Všechny tyto starosti přenecháte firmě Get Networked a získáte jediného odpovědného partnera pro oblast IT.

Výhody outsourcingu

Odpadnou Vám náklady na pracovní síly a administrativní krytí vztahů s několika externími dodavateli IT. Všechny problémy s instalací a správou IT delegujete na firmu Get Networked a získáte tak partnera s jasně definovanou zodpovědností.

Firma Get Networked bude Vaším partnerem na poli informačních technologií.

Komu je určen outsourcing

Má-li Vaše firma obstát ve stále sílícím konkurenčním prostředí, neobejde se bez služeb informačních technologií (dále IT). Každá mince má však i svůj líc a jakmile začnete nasazovat náročnější a pokročilejší technologie, střetnete se zejména s rostoucími náklady potřebnými pro údržbu hardwaru a administraci programového vybavení. Dohled nad aplikacemi spravujícími data životně důležitá pro chod vaší firmy (databáze, účetnictví, podnikové informační systémy) vyžaduje profesionální znalosti a přístup. Typickým řešením je vyčlenit pro tento úkol pracovní síly, prostory, zajistit si externí dodavatele potřebného technického a programového vybavení atd. Pro podniky menší až střední velikosti však mohou být náklady s tím spojené kritické; pouze velké firmy si mohou dovolit vlastní specializovaná IT pracoviště.

Řešení všech těchto těžkostí se může jmenovat outsourcing a pochopitelně jej nabízí firma Get Networked.

Finanční výhody outsourcingu

zacílení na hlavní oblast podnikání
Oblast IT, ačkoli se do celkových nákladů promítá několika procenty, spotřebuje až desítky procent času, který je vynakládán na řešení strategických úkolů. Tím, že přenecháte starost o Vaši síť firmě Get Networked dosáhnete podstatné úspory času a tím i nákladů.
snížení nákladů na pracovní sílu
Zajištění chodu profesionálních IT řešení vyžaduje odpovídající znalosti a přístup. Pokud se podnik pokusí pokrýt tuto oblast vlastními silami, téměř vždy se nevyhne najmutí pracovníků s odpovídající kvalifikací a tím i růstu nákladů.
projasnění nákladů na IT
Tím, že svěříte starost o Vaši síť firmě Get Networked, získáte jasný obraz o nákladech, které na tuto oblast věnujete. Vaše investice do IT nebudou rozmělněny mezi mzdy, pravidelné investice na obnovu vybavení a další platby externím dodavatelům.(c) 1999 Get Networked s.r.o.