-  Služby grafických návrhů a provedení WWW
    stránek
-  Služba WWW page/server hosting
-  Tvorba aplikací pro virtuální obchody -
    E-Business
-  Služba WWW prezentace a publikování


Služby grafických návrhů a provedení WWW stránek

Služba obsahuje vytváření grafických návrhů stránek bez jejich umístění na WWW serveru.

Služba WWW page/server hosting

Služba umožňuje zákazníkům umístit jejich již existující WWW stránky na naše servery, popřípadě umístění celého WWW serveru na naši síť. Součástí služby je zálohování stránek, jejich zabezpečení a případnou správu stránek nebo celého serveru.

Tvorba aplikací pro virtuální obchody - E-Business

Tvorba aplikací pro virtuální obchody zahrnuje návrh jejich struktury, náplně, designu i struktury případné databáze. Vytvořené elektronické obchody lze posléze provozovat a spravovat na našich serverech. Kromě vlastních aplikací pro obchod může být součástí E-businessu i servisní rozhranní pro modifikaci údajů v databázích aplikace ze strany vlastníka virtuálního obchodu. Na přání lze zajistit i certifikaci bezpečného přístupu k aplikaci.

Služba WWW prezentace a publikování

Služba obsahuje vytváření WWW stránek včetně skriptů, napojení na databáze a jejich zpřístupnění na Internetu. 


(c) 1999 Get Networked s.r.o.