-  Dálková správa
-  Co dálková správa představuje v praxi?
-  Bezpečnost
-  Finanční výhody dálkové správy
-  Technické řešení dálkové správy

Dálková správa

Typická firma věnuje neúměrně mnoho času (a tím pochopitelně i finančních prostředků) na správu a administraci svých informačních technologií. Pokud máte ve firmě pouze jediný počítač pro vedení účetnictví, nenastávají ještě větší problémy, ale pokud chcete provozovat podnikový informační systém, připojit se do sítě internet atd. přestává být situace únosnou. Je třeba najmout zaměstnance specializované pouze na údržbu IT, vyčlenit pro ně prostory a zajistit mnoho dalších souvisejících "drobností". Toto vše opět stojí čas a peníze.

Dálková správa je produkt firmy Get Networked, který nabízí elegantní řešení výše uvedených obtíží.

Firma Get Networked pomocí specializovaného softwaru zajistí automatizovaný a nepřetržitý dohled nad všemi důležitými aplikacemi. V případě výskytu jakékoli závady, je okamžitě uvědoměn centrální systém v ústředí firmy Get Networked a přikročeno k jejímu odstranění.

Co dálková správa představuje v praxi?

  • správu Vaší sítě
  • nepřetržitý dohled nad ní
  • nepřetržitý dohled nad aplikacemi a daty důležitými pro chod Vaší firmy
  • okamžité zjištění výskytu závady a její odstranění

Bezpečnost

V technickém řešení dálkové správy je zajištění bezpečnosti spravovaných sítí věnována maximální pozornost a péče. Veškerá data, která prochází veřejnou sítí Internet jsou chráněna šifrou, samozřejmostí je ověřování identity komunikujících systémů i ověření heslem.

Finanční výhody dálkové správy
zacílení na hlavní oblast podnikání

Oblast IT, ačkoli se do celkových nákladů promítá několika procenty, spotřebuje až desítky procent času, který je vynakládán na řešení strategických úkolů. Tím, že přenecháte starost o Vaši síť firmě Get Networked dosáhnete podstatné úspory času a tím i nákladů.

snížení nákladů na pracovní sílu

Zajištění chodu profesionálních IT řešení vyžaduje odpovídající znalosti a přístup. Pokud se podnik pokusí pokrýt tuto oblast vlastními silami, téměř vždy se nevyhne najmutí pracovníků s odpovídající kvalifikací a tím i růstu nákladů.

Technické řešení dálkové správy

Technické řešení dálkové správy, tak jak ji nabízí firma Get Networked, představuje kombinaci několika unikátních technologií. V zásadě je třeba rozlišit dvě hlavní oblasti:

monitorování stavu spravovaných systémů

Monitorování je zajištěno pomocí speciálního softwaru, který sbírá a vyhodnocuje informace o spravovaném systému. Při zjištění jakékoli odchylky od požadovaného stavu informuje monitorovací server. Zde je informace přijata a zpracována.

zjištění závady a její odstranění

Pokud je přijatá informace vyhodnocena jako hlášení o závadě, je uvědomen operátor, který pomocí dalších speciálních nástrojů přistoupí k jejímu odstranění (v některých případech může monitorovací systém dokonce závadu opravit automaticky). Interval mezi zjištěním závady a jejím odstraněním bývá tak krátký, že ve většině případů si zaměstnanci firmy ani nestihnou všimnout jakéhokoli omezení funkčnosti.


(c) 1999 Get Networked s.r.o.