Výhody řešení na bázi Linuxu

  • software je zdarma (výjimku tvoří některé speciální aplikace komerčních organizací, zpravidla se jedná o varianty programů z jiných operačních systémů)
  • operační systém vykazuje mimořádně vysokou stabilitu, výkon a bezpečnost provozu
  • operační systém je velmi široce konfigurovatelný
  • konfiguraci systému je možné vykonávat za provozu bez potřeby vyřadit server z provozu pro klienta to znamená: vyšší rychlost přístupu na Internet pro stanice v síti, stálou dostupnost vlastního poštovního a WWW serveru, dohled nad funkčností při připojení na systém vzdálené správy - detekce závady do 1/2 hodiny, vyšší spolehlivost při přijmu a odesílání pošty, výměnu výrazně vyššího objemu pošty, vlastní management poštovních schránek, možnost více domén, možnost Intranetu, možnost detailní statistiky používání pošty a využívání Internetu.


(c) 1999 Get Networked s.r.o.